Matična ploča je računarska komponenta koja ima ulogu da električno i komunikaciono poveže ostale računarske komponente. Preko nje se prenose podaci i struja za napajanje. Od njenog kvaliteta zavisi brzina i stabilnost rada celog računarskog sistema, vrsta i snaga procesora i memorije koji se mogu ugraditi na nju.

 • Najvažnije funkcionalne celine na matičnoj ploči su:
  • Podnožje za procesor
  • Podnožja (slotovi) za RAM memoriju
  • ROM memorija
  • Kontrolna jedinica (chipset)
  • Priključci za spoljnu memoriju
  • Priključci za dodatne kartice
  • Različiti konektori (za monitor, zvučnike, miš, tastaturu…)
  • Magistrala (bus)

Magistrala (bus) predstavlja komunikacionu vezu među računarskim komponentama. Sastoji se od provodnika u matičnoj ploči i kontrolne elektronike. Osnovne karakteristike magistrale su:

 1. Širina magistrale (8-128 bita)
 2. Radni takt (MHz)
 • Postoje tri glavne magistrale:
  • Magistrala podataka (data bus), prenosi podatke između procesora i memorijskih lokacija
  • Adresna magistrala (adress bus), prenosi adrese koje generiše procesor, kojima se određuju adrese memorijskih lokacija na koje se upisuju ili sa kojih se čitaju podaci
  • Kontrolna magistrala  (control bus),   služi za prenos   upravljačkih podataka   između procesora i ostalih komponenti